Az óvodások eredményei hasonlóak általános és sajátos nevelési igényű csoportokban

Sok autizmus spektrumzavarral (ASD) élő óvodás korú gyermeket helyeznek el általános nevelésű csoportokban, míg sokan sajátos nevelési csoportokban kapnak helyet. Egy új izraeli tanulmány szerint a két különböző profilú csoportban nevelkedő gyerekek hasonló változásokat mutatnak  a főbb autisztikus tünetek tekintetében egy-két év leforgása alatt.

Michal Ilan és mtsai 121 ASD-s óvodás adatait elemezték, akik általános vagy sajátos nevelési csoportokba jártak, és az ADOS-2 (Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma, 2. verzió) segítségével hasonlították össze a főbb ASD-tüneteik változásait. A kutatók figyelembe vették a kiindulási kognitív pontszámokat, az életkort a diagnózis idején, és a szülők beszámolóit az intervenció intenzitásáról.

Arról számolnak be, hogy „Az ADOS-2 pontszámok longitudinális változásai nem mutattak szignifikáns eltérést a különböző nevelésű csoportok között az 1-2 éves periódus alatt.” Ezzel szemben megjegyzik, hogy az ADOS súlyossági pontszámok változásai erős összefüggést mutattak a diagnózis idején betöltött életkorral, „azt mutatva, hogy a korábban diagnosztizált gyerekek a nevelési környezettől függetlenül jobban fejlődtek.”

A kutatók szerint a ”speciális és [általános] nevelési környezet drámaian különbözik egymástól szerkezetben és költségekben is. Mégis feltűnőek kis különbség van az ASD-s gyerekek eredményei között a két nevelési környezetben az ASD fő tünetei és a durva beszélt nyelvi képességeik vonatkozásában.” Arra következtetnek, hogy „Ez hangsúlyozza, hogy specifikus követelményeket kell meghatározni az értelmes elhelyezési javaslatok megfogalmazásához.”

A kutatók azonban figyelmeztetnek, hogy eredményeik korlátozottak. Például úgy nyilatkoztak, hogy ők a fő ASD tünetek változásaira fókuszáltak, és nem vizsgáltak más paramétereket.

Children with autism exhibit similar longitudi-

nal changes in core symptoms when placed in spe-

cial or mainstream education settings,” Michal Ilan,

Michal Faroy, Ditza Zachor, Liora Manelis, Danel

Waissengreen, Analya Michaelovski, Inbar Avni,

Idan Menashe, Judah Koller, Ilan Dinstein, and

Gal Meiri, Autism, 2023.01.11. (free on-line). Cím:

Michal Ilan, Psychology Department, Ben-Gurion

University of the Negev, Ben-Gurion 1, Beer Sheva

8410501, Israel, mici83@gmail.com.