Egy kutatás az ASD-vel élő személyek fájdalomra adott válaszait vizsgálja

Egy új vizsgálat betekintést nyújt az autizmus spektrumzavarral (ASD) élő felnőttek fájdalmas ingerekre adott válaszaiba. Tseela Hoffman és mtsai a fájdalomérzékelést vizsgálták 104 felnőttnél, akik közül 52-t ASD- vel diagnosztizáltak. Az ASD-s résztvevőket, akiknek az életkora 18 és 55 év között volt, kor és nem szerint párosították össze neurotipikus kontrollokkal, és mindkét csoport hasonló pontszámokat kapott egy kognitív teszten.

A kutatók eredményei szerint az ASD-s résztvevők nagyobb valószínűséggel használtak pszichiátriai gyógyszereket, mint a kontrollok. Továbbá, önmagukat sokkal szorongóbbnak értékelték, és

A kutatók szerint:

„Ez a bizonyíték a fokozott fájdalomra való érzékenységre szavatolja annak az általános hiedelemnek a megváltoztatását, hogy hogy az autisztikus személyek kevesebb fájdalmat érzékelnek. Ez a félreértelmezés késői diagnózishoz és gyenge kezeléshez vezethet, ezzel szenvedést és az autisztikus tünetek felerősödését okozva, pl. alvászavarok, nyugtalanság és agresszív viselkedés.”

sokkal érzékenyebbnek a fájdalomra és más környezeti ingerekre. A szenzoros vizsgálatokon az ASD-s résztvevők és a kontrollok hő- és fájdalomérzékelő küszöbe hasonló volt, mely eredmény a perifériás idegrendszer normális működésére utal ASD-ben. Habár, amikor a résztvevőket különböző, a fájdalomküszöbük feletti ingereknek tették ki, az ASD-sek következetesen magasabbnak értékelték fájdalmukat, mint a kontrollok, ami a fájdalomra való túlérzékenység jele. Emellett a kutatók úgy találták, hogy az ASD-s egyének sikeresen tudták gátolni a rövid fájdalomingereket, de a tartósakat nem.

Összegezve, a kutatók szerint az eredményeik arra utalnak, hogy az ASD-s személyeknek “pro-nociceptív” fájdalommodulációs profilja van, ami azt jelenti, hogy az agyuk, aktívabbnak tűnik a fájdalomérzet enyhítésében, és kevésbé aktívnak a folyamatos fájdalom gátlásában. Ez a profil szerintük növelheti a krónikus fájdalom kialakulásának kockázatát ezen egyéneknél. Azt is megjegyzik, hogy az eredményeik összhangban vannak azzal az elmélettel, hogy az ASD együtt jár az izgalom és a gátlás közti egyensúlyhiányával az agyban. A kutatók arra következtetnek, hogy „Ez a bizonyíték a fokozott fájdalomra való érzékenységre szavatolja annak az általános hiedelemnek a megváltozását, miszerint az autisztikus személyek kevesebb fájdalmat érzékelnek. Ez a félreértelmezés késői diagnózishoz és gyenge kezeléshez vezethet, ezzel szenvedést és az autisztikus tünetek, pl. alvászavarok, nyugtalanság és agreszszív viselkedés felerősödését okozva.”

Szerkesztői megjegyzés: az egyre több bizonyíték azt mutatja, hogy az ASD-s személyek fájdalomérzékelése egyénenként változhat, és ide tartozhat a fájdalomra való túlérzékenység, hiposzenzitivitás vagy a fájdalom helyének beazonosítására való képtelenség.

“Indifference or hypersensitivity? Solving the

riddle of the pain profile in individuals with au-

tism,” Tseela Hoffman, Tami Bar-Shalita, Yele-

na Granovsky, Eynat Gal, Merry Kalingel-Levi,

Yael Dori, Chen Buxbaum, Natalya Yarovinsky,

és Irit Weissman-Fogel, PAIN, 2022. november

(online ingyenes). Cím: Irit Weissman-Fogel,

Department of Physical Therapy, Faculty of So-

cial Welfare and Health Sciences, University of

Haifa, Abba Khoushy Ave 199, Haifa 3498838,

Israel, ifogel@univ.haifa.ac.il.

—és—

“New evidence questions the assumptions

about pain in autism”, hírközlés, Wolters Kluwer

Health, 2022.11.30.