A New Jersey-i autizmus vizsgálat az értelmi fogyatékosság nélküli autizmus eseteinek magas növekedését mutatja

Egy új vizsgálat arról számol be, hogy az autizmus spektrumzavar (ASD) diagnosztizált eseteinek száma meredeken emelkedett 2000 és 2016 között a New York – New Jersey nagyvárosi régióban. Továbbá úgy találták, hogy a legnagyobb emelkedés a nem értelmi fogyatékos gyerekek körében jelentkezett.

„Az egyik ASD-vel kapcsolatos feltételezés, hogy értelmi fogyatékosok körében jelenik meg”- mondja Josephine Shenouda első szerző. „Ezt a feltételezést régebbi vizsgálatok is alátámasztották, melyek szerint az autizmussal élő gyerekek 75%-ának értelmi fogyatékossága is van.” Habár, szerinte, „Amit a mi tanulmányunk mutat, az az, hogy ez a feltételezés nem igaz. Ebben a kutatásban valójában három autizmussal élő gyerekből kettőnek nem volt semmiféle értelmi fogyatékossága.”

A kutatók a folyamatban levő New Jersey Autism Study elnevezésű vizsgálat két évének adatait használták fel ahhoz, hogy a vizsgálati idő alatt New Jersey négy megyéjéből 4661 nyolcéves ASD-s gyermeket azonosítsanak. Közülük csak kb. 32%-uk volt értelmi fogyatékos. A további elemzés azt mutatta, hogy az értelmi fogyatékossággal együtt megjelenő ASD aránya kétszeresére nőtt 2000 és 2016 között, míg az ASD aránya értelmi fogyatékosság nélkül az ötszörösére emelkedett.

Shenouda és mtsai szerint az eredményeik megkérdőjelezik azt a feltételezést, hogy az autizmus általában értelmi fogyatékossággal együtt jelentkezik. Walter Zahorodny, a vizsgálat társszerzője hozzáteszi, hogy „Az ASD jobb tudatosítása és vizsgálata játszik ebben szerepet. De a tény, hogy az autizmus 500%-os emelkedését láttuk nem értelmi fogyatékos gyerekek körében – az általunk ismert gyerekek kiesnek a réseken – arra utal, hogy valami más is hajtja ezt a dolgot.”

A Rutgers vizsgálat szerint a fehér bőrű gyerekekhez képest 30%-kal kisebb valószínűséggel azonosítottak fekete bőrű ASD-s gyerekeket értelmi fogyatékosság nélkül, illetve a jómódúbb területekről származó gyerekek 80%-kal nagyobb valószínűséggel kerültek azonosításra, mint a szegényebb területekről származók.

Shenouda szerint „Mivel az ASD-s populáció 72%-ánál észlelhető borderline vagy átlagos értelmi képesség, hangsúlyt kellene helyezni a korai szűrésre, a korai azonosításra, és a korai intervencióra. Mivel a szellemi funkcionálásban elért eredmények arányosak a korai életkorban való intenzív beavatkozással, létfontosságú, hogy az univerzális szűrés helyben legyen, különösen a kevésbé kiszolgált közösségekben.”

“Prevalence and disparities in the detection of

autism without intellectual disability,” Josephine

Shenouda, Emily Barrett, Amy L. Davidow, Kate

Sidwell, Cara Lescott, William Halperin, Vincent

M. B. Silenzio, és Walter Zahorodny, Pediatri-

cs, 2023. november (free online). Cím: Josephi-

ne Shenouda, Department of Pediatrics, Rutgers

New Jersey Medical School, 185 South Orange-

Ave F-511, Newark, New Jersey 07103, shenou-

jo@njms.rutgers.edu.

—és—

“Study logs five-fold increase in autism in New

York-New Jersey region,” news release, Rutgers

University – New Brunswick, 2023.01.18.