A CDC eredményei: Az autizmus spektrumzavar prevalenciája új magaslatokba emelkedik az Egyesült Államokban

A Centers for Disease Control and Prevention (az amerikai Betegségmegelőző és Járványügyi
Központ, CDC) kutatása szerint az autizmus spektrumzavar (ASD) előfordulási gyakorisága
[prevalenciája] a 8 éves gyerekek körében most magasabb, mint a 2000-ben elkezdett megfigyelés
óta valaha, illetve egy különálló vizsgálat azt mutatja, hogy a prevalencia a 4 éves gyermekek körében
még magasabbra kúszik.
Az első vizsgálatban Matthew Maenner és munkatársai a 2020-as adatokat elemezve
megállapították, hogy becsléseik szerint az Egyesült Államokban a 8 éves fiúk kb. 4%-a és a 8 éves
lányok kb. 1%-a volt autista. Becslések szerint 2020-ban az USA összes 8 évese közül minden 36
gyerekből 1 autista volt, szemben a két évvel korábbi 44-ből 1 aránnyal.
Az eredmények területről területre változtak, az Autism and Developmental Disabilities Monitoring
Network (Autizmust és Fejlődési Rendellenességeket Figyelő Hálózat, ADDM) hálózatában résztvevő
másik 11 állammal szemben Kaliforniában 45%-kal több fiút diagnosztizáltak autizmussal. A San
Diego-i területen az összes 8 éves kisfiú közel 7%-át azonosították ASD-vel. A kutatók szerint a
helyszínek közötti különbségek oka az lehet, hogy néhány régió és állam nagyobb erőfeszítéseket tesz
az ASD-s gyerekek azonosítására, és ellátást nyújtanak számukra.
Walter Zahorodny, a tanulmány társszerzője szerint „A valós arány nem térhet el jelentősen
Kalifornia és más ADDM államok között, beleértve New Jersey-t is. Ami a különbség, hogy Kalifornia
bevezetett néhány széleskörű szűrővizsgálatot és intervenciós programot, melyek magasabb becsült
prevalenciát eredményeztek, mint a hálózatban máshol.”
A kutatók szerint „A 8 éves gyerekek között első alkalommal volt alacsonyabb a fehér bőrű gyerekek
körében az ASD prevalenciája más rasszokhoz és etnikai csoportokhoz képest, ezzel megfordítva az
ASD prevalenciájában megjelenő faji és etnikai különbségek múltban megfigyelt irányát.”

Egy különálló vizsgálatban Kelly Shaw és munkatársai megállapították, hogy minden helyszín
esetében „2020-ban az ASD halmozott incidenciája 48 hónapos korra magasabb volt a 4 éves
gyerekek körében a 8 évesekhez képest, ami az ASD korai azonosításában elért fejlődéseket
mutatja.”
Habár, Zahorodny szerint míg az általános hiedelem, hogy az ASD emelkedő prevalenciájának
egyedüli oka a jobb tudatosság és több szolgáltatás nyújtása, ez önmagában nem magyarázza az
emelkedést, mert a növekedés az ASD minden altípusában és minden demográfiai csoporton
keresztül megjelent. Azt mondja, hogy „Ez nem csak az a jelenség, hogy egyre érzékenyebbé válunk a
finoman sérült gyerekekre,” hozzátéve, hogy „Bár egykor ritka betegségnek tartották, ezek a számok
arra utalnak, hogy az autizmus lehet az egyik leggyakoribb fogyatékosság. A probléma az, hogy nem
értjük, hogy mik az emelkedés elsődleges mozgatórugói.”

“Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities
Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020,” Matthew J. Maenner et al., CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, 2023/03/24.
(free online)

—és—

“Early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network,
11 Sites, United States, 2020,” Kelly A Shaw et al., CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, 2023/03/24. (free online)

—és—

“Rates of autism climb to new highs in the U.S., with California setting record numbers,” hírközlés, Rutgers University, 2023/03/23.

—és—

“Autism now more common among Black, Hispanic kids in U.S.,” Mike Stobbe, Medical Xpress, 2023/03/23.

—és—

“Analysis shows shifting demographics of children identified with autism,” hírközlés, University of Utah Health Sciences, 2023/03/24.