A nem beszélő ASD-vel élő gyerekek sokkal többet érthetnek a nyelvből, mint amennyit kimondanak

Egy új vizsgálat szerint a nem, vagy csak minimálisan beszélő autizmus spektrumzavaros (ASD)
gyerekek lényegesen többet érthetnek a nyelvből, mint amennyi nyelvalkotásra képesek.
Yanru Chen és munkatársai közel 1600 autista és alacsonyszintű verbális készségekkel rendelkező
gyermek adatait elemezték. A kutatók megállapították, hogy a gyerekek 25%-a jobb receptív (fogadó)
nyelvi készségeket mutatott az expresszív (kifejező) nyelvi készségekhez képest.
Chen szerint „Vizsgálatunk során szülői beszámolókat és standardizált nyelvi méréseket is
alkalmaztunk, és megállapítottuk, hogy a szülői beszámolók megfelelőbbek voltak a nyelvi eltérések
rögzítésére [ezeknél] az egyéneknél, mint a standardizált mérések.”
Megjegyzi, hogy „Az eredményeink kiemelik annak fontosságát, hogy támogassuk a nyelvértés
fejlesztését [ezeknél] az egyéneknél. A klinikusoknak és terapeutáknak figyelembe kellene venniük
ezeket a készségeket az intervenciók megvalósításának tervezésekor, ezzel olyan útmutatókat
nyújtva, melyek elég egyszerűen és világosan érthetőek, így [a gyerekek] a legtöbbet tudják kihozni
az intervenciókból.”

A kutatók azt is megállapították, hogy a jobb motoros és szociális készségekkel rendelkező gyerekek
nagyobb valószínűséggel értették meg azt, amit az emberek mondtak, még akkor is, ha nem
beszéltek. Chen azt javasolja, hogy a szociális és motoros készségek fejlesztésének beépítése a nyelvi
intervenciókba előnyös lenne, és szerinte „Ez számos szorosan kötődő fejlesztési terület
integrálásával lehet, hogy optimalizálná az intervenciók általános eredményeit.”

“Kids with nonverbal autism may still understand much spoken language,” Dennis Thompson, Medical Xpress. Chen és munkatársai a
kutatásukat az éves INSAR konferencián mutatták be 2023. májusában. Cím: Yanru Chen, yanru@bu.edu.