Az ASD-s és autisztikus vonásokat mutató felnőttek körében gyakori az egészségszorongás

Egy új, az Egyesült Királyságban folytatott vizsgálat szerint az egészségszorongás (túlzott és
irracionális aggodalom amiatt, hogy súlyosan beteggé válunk) gyakrabban fordul elő az autizmus
spektrumzavarral (ASD) élő felnőttek között, mint a nem autisztikus felnőttek körében.
John Galvin és Gareth Richards egy önbevallásos kérdőívet alkalmaztak az egészségszorongás
mérésére 110 autisztikus és 110 nem autisztikus felnőttnél. Emellett információkat gyűjtöttek a
résztvevők nemére, korára, etnikai hovatartozására, orvosi diagnózisaira, társbetegségeire és
autisztikus vonásaira vonatkozóan is.
Az eredményeik azt mutatták, hogy három autista résztvevőből közel egy klinikailag szignifikáns
szintről számolt be, így az egészségszorongás aránya szignifikánsan magasabb volt az autisztikus, mint
a nem autisztikus felnőttek körében. Az egészségszorongás emellett mindkét csoportban
szignifikánsan magasabb volt a nők körében. Továbbá, a kutatók szerint „Pozitív összefüggéseket
találtunk az autisztikus vonások és az egészségszorongás között mind az autisztikus, mind a nem
autisztikus almintákban, és ezek az összefüggések statisztikailag szignifikánsan megmaradtak a
kovariánsok szabályozása után is.”
A kutatók arra következtetnek, hogy „Az autisztikus vonások és az egészségszorongás között
megfigyelt pozitív összefüggések arra utalnak, hogy a klinikusok figyelembe vehetnék az autisztikus
vonásokat a felmérés és a kezelés megtervezésének korai szakaszaiban azoknál az autizmussal
diagnosztizált vagy nem diagnosztizált egyéneknél, akik egészségszorongással/hypochondriával
élnek.”
A kutatók megállapították, hogy az egészségszorongás szignifikánsan magasabb volt az autisztikus
felnőttek között a nem autista emberekhez képest, mivel három autista résztvevőből közel egy

klinikailag szignifikáns szintekről számolt be.

Viszont megjegyzik, hogy a vizsgálatuknak számos korlátja van. Például, szerintük „Az
egészségszorongás magasabb aránya, amit az autisztikus minta mutatott, – legalább egy bizonyos
mértékig – a társbetegségi kérdések ténylegesen megnövekedett arányára utal ebben a csoportban.”
Azt is megjegyzik, hogy az adatgyűjtés a COVID-19 pandémia kezdete után kezdődött, ami
befolyásolhatta az eredményeiket.

“Health anxiety in autistic adults,” John Galvin és Gareth Richards, Research in Autism Spectrum Disorders, 2023/04/03. (free online). Cím:
John Galvin, john.galvin@warwick.ac.uk.