Magas az autista gyerekek bölcsödéből való kizárásának aránya


Egy új vizsgálat szerint az autizmus spektrumzavarral (ASD) élő gyermekeket gyakran zárják ki
viselkedései problémák miatt a bölcsődei programokból.
Jan Blacher és Abbey Eisenhower, akik 203 fiatal autista gyermek adatait gyűjtötték össze,
megállapították, hogy hat gyerek közül egyet kizártak az óvodából vagy a gyermekmegőrző helyekről
az általános iskolai kor elérése előtt. Az átlag életkor, amikor kizárták a gyermekeket, 3,3 éves kor
volt.
Blacher megjegyzi, hogy „Ezeket a kisgyerekeket megkérték, hogy hagyják el az óvodát, mert az
autizmushoz közvetlenül kötődő viselkedést mutattak. Tehát pont azért a problémáért utasították el
őket az óvodából, ami miatt nevelésre lett volna szükségük.”
A kutatók szerint az autizmus gyakori jellemzőit, mint például a repetitív viselkedési formákat és a
társas kommunikációs nehézségeket néha tévesen rossz viselkedési formaként értelmezik. Továbbá,
azt állítják, hogy a pedagógusok nem értelmezik a gyermekeknek a szükségleteik kommunikálására

tett nonverbális próbálkozásait, amitől a gyermekek szoronganak és hajlamosabbak a
dühkitörésekre.
Blacher hozzáteszi, hogy „Sok elbocsátott gyermekről nem állapították meg, hogy speciális igényük
lenne. Ez azt sugallja számunkra, hogy sosem merült fel a nevelőkben, hogy a gyerekeket felmérésre
küldjék…. Ha értették volna az autizmust, inspiráltak lettek volna arra, hogy foglalkozzanak vele, és
azt mondták volna, hogy ’Talán meg kellett volna vizsgáltatnom ezt a gyereket.’”
A gyerekeket nagyobb valószínűséggel bocsátották el a magán programokból, mint a
közprogramokból, ami a kutatók szerint arra utal, hogy a magánintézményekbe való felvételt
támogató politikákra és gyakorlatokra különösen szükség van.

“Preschool and child-care expulsion: Is it elevated for autistic children?,” Jan Blacher és Abbey Eisenhower, Exceptional Children,
Vol. 89, No. 2., 2023. január Cím: Jan Blacher, Graduate School of Education, University of California, Riverside, CA 92521,
jan.blacher@ucr.edu.

—és—

“Study finds one of every six autistic children are expelled from daycare,” hírközlés, David Danelski, University of California-Riverside,
2023/04/03.