Miért egy autizmus történeti múzeum?

A múzeumok olyan létesítmények, melyek megőrzik és megvilágítják a kollektív múltunk szakaszait.
Oktatják és inspirálják a látogatókat, biztosítva, hogy a világunkat formáló emberek gazdag
történelme és tapasztalatai nem vesznek feledésbe.
Míg a művészetnek, kultúrának és tudománynak szentelt múzeumok gyakoriak, az Autism Research
Institute (ARI) nemrégiben egy új múzeumot hozott létre, ami első a maga nemében: ez a National
Autism History Museum (Nemzeti Autizmustörténeti Múzeum), mely bizonyítja az autizmus
megértésének fontosságát, és az autista közösségen belüli sokszínűséget ünnepli.
A National Autism History Museum emellett arra törekszik, hogy áthidalja a szakadékot az autista
közösség és a szélesebb nyilvánosság között azon képességén keresztül, hogy elősegíti az empátiát,
támogatja a kutatásokat, és ápol egy közösséget, ami elfogadja és támogatja az autizmus spektrumon
élő egyéneket.

A múlt megőrzése

A National Autism History Museum igyekszik nyomon követni az autizmus diagnózisának,
kezelésének és esetleges támogatásának történelmi evolúcióját, fényt derítve arra a komplex
utazásra, ami az autizmusról alkotott képünket formálta. Az idők folyamán alkalmazott változó
felfogásokat, teóriákat és diagnosztikai kritériumokat kiemelve a múzeum lehetővé teszi a látogatók
számára, hogy értékeljék az autizmus spektrumon élő emberek diagnosztizálásában és
támogatásában véghez vitt mérhetetlen fejlődést.
A történelmi mérföldkövek, úttörő kutatások, orvosi áttörések és az érdekérvényesítő szervezetek
központi szerepének bemutatásán keresztül a látogatók betekintést nyernek azokba a kihívásokba,
melyekkel az autista egyének és családjaik szembesültek a különböző történelmi időszakok során. Ez
a történelmi perspektíva ösztönzi az eddig elért fejlődésen való elmélkedést, és kiemeli azokat a
területeket, melyek még több figyelmet és fejlesztést igényelnek.

Sztereotípiák kihívás elé állítása és a megértés elősegítése

Az autizmust körülvevő társadalmi félreértések és stigmák még léteznek, melynek eredményeként
sok spektrumon élő egyén tapasztal marginalizálódást és diszkriminációt. A National Autism History

Museum edukációs forrásként szolgál, kihívás elé állítva az autizmusról szóló sztereotípiákat és
félreértéseket. Az interaktív kiállításokon és edukációs bemutatókon keresztül a látogatók mélyebben
megértik az autizmus spektrumon élő egyének által megtapasztalt különféle erőket, tehetségeket és
kihívásokat. Ez a megnövekedett tudatosság elősegíti az elfogadást, és egy sokkal befogadóbb
társadalmat alakít ki.
A múzeum egy értékes forrás minden látogató számára, kortól, háttértől vagy az autizmushoz kötődő
kapcsolatától függetlenül. Az a fokozott megértés és tudatosság, amit a látogatók kapnak, hozzájárul
majd egy sokkal befogadóbb társadalom kialakításához, ami elfogadja a neurodiverzitást, és hangot
ad az autista egyének jogainak és szükségleteinek.
„Az autizmus jövője egy befogadóbb, elfogadóbb társadalom építéséről szól, ami értékeli a
sokszínűséget és felismeri az autista emberek erősségeit és képességeit.”
(Dr. Bernard Rimland, National Autism Conference, 2002)

Konklúzió

Az autizmus történetének megőrzésén és dokumentálásán keresztül a National Autism History
Museum biztosítja, hogy teljes mértékben értékeljék az autizmus spektrumon élő egyének
tapasztalatait, vívódásait és eredményeit. Ahogy egyre több kiállítási tárgy érkezik a kutatóktól szerte
a világból, a bemutatók és információk fejlődnek majd, hogy világosabban tükrözzék a sokszínűséget,
illetve az autizmus kutatásában és érdekvédelmében rejlő együttműködést – és ahogy több
történetet mesélünk el, a közös jövőnk egyre egyértelműbb lesz.
A National Autism History Museum hatalmas értéket képvisel a társadalom egésze számára. A múlt
átfogó bemutatásával szolgál, inspirálja és erősíti az autista közösséget, segíti a kutatások és az
innováció előrehaladását, és ösztönöz egyfajta közösséget és támogatást. A neurodiverzitás
gazdagságának elfogadásával a múzeum segít egy olyan jövő formálásában, ahol az autizmus
spektrumon élő egyéneket értékelik, megértik, és olyan forrásokkal és lehetőségekkel támogatják,
melyeket megérdemelnek. A múzeum meglátogatása egy figyelemre méltó utazás, ami fokozza majd
az Ön csodálatát a történelmi eredmények iránti, míg elősegíti a jövőbeli fejlődésre való várakozást.

A múzeum nyitvatartása: Hétfő-csütörtök:
10:00 – 12:00 vagy előjegyzés alapján.
Látogatásra való egyeztetés:
emailben –

NationalAutismHistoryMuseum@autism.org

vagy telefonon:
(619) 537 9211
Cím:

4186 Adams Ave., San Diego, CA 92116
A múzeum néhány kiemelkedő látnivalója

Az autista tudósokat bemutató falnál a látogatók megnézhetnek egy videót Mark Rimlandről, egy
autista felnőttről, amint magyarázatot ad a figyelemre méltó naptári memóriaképességére. Ahogy a
látogatók megtekintik az Academy Award-nyertes film, az Esőember eredeti és még lepecsételt VHS
szalagját, felfedezhetik, hogy Dr. Rimland közreműködése a film forgatókönyvéhez hogyan
változtatta át Dustin Hoffmann karakterét egy intellektuális kihívások elé állított személyből egy
autizmus spektrumon élő személlyé.

_

Egy másik kiállítást olyan filmeknek szenteltek, melyekben az autizmussal valamilyen módon
kapcsolatban lévő más népszerű színészek és színésznők szerepelnek, mint például Elvis Presley,
Brooke Shields és Leonardo DiCaprio.

_

A QR-kódok és audio vezetések mellett a múzeum könyvek megérintését és olvasását is lehető teszi.
Egyéb interaktív bemutatók közé tartozik Dr. Temple Grandin leghíresebb könyvének, a Képekben
gondolkodom című könyv korrektúrája, illetve idővonal bannerek, melyek feltérképezik a fő
történelmi eseményeket az autizmus első leírása óta, ami 1925-ben egy ukrán klinikai kutató által
történt.

_

Számos kutató, akik mérföldkőnek számító kutatásokban vettek részt, beleegyezett, hogy kapcsolódó
kiállítási tárgyakat küldenek a múzeum számára. A múzeum már kapott egy monitort Dr. Beth
Mallow klasszikus alvásvizsgálatából, és agyszöveti tárgylemezek is érkeznek majd Dr. Thomas
Kemper és Dr. Margaret Bauman úttörő, az autizmusban észlelhető strukturális károsodásokat
dokumentáló vizsgálatából.

_

Tudta, hogy 2015-ben a Szezám utca bemutatta Juliát, egy autizmussal diagnosztizált négyéves
karaktert? A múzeumban megtalálható egy kitömött Julia-baba, a karakteréhez kötődő könyvekkel és
korai vázlatokkal együtt. Érdemes megjegyezni, hogy Stacey Gordon, a Juliát életre keltő bábos, egy
autista gyermek szülője.

_

A múzeum látogatói megtalálhatják a Life Magazine 1964-es eredeti számát, mely egy terjedelmes
cikket jelentetett meg Dr. Ivar Lovaas autizmus klinikájáról a Kaliforniai Egyetemen (UCLA). Ez a cikk
kifejezetten az averzívumok alkalmazását vizsgálta az autizmus kezelésében. Továbbá, a látogatók
böngészhetnek az autizmusról publikált tudományos cikkekből álló, 1970-es években kiadott első két
könyvben, illetve az ereklyék között a jelen időpontig.