Az ASD-s gyermekek szüleinek szervezett programok csökkenthetik a depressziót

Egy új, kanadai kutatók által végzett vizsgálat arra utal, hogy az autizmussal élő egyének gondozói
számára előnyös lehet egy olyan intervenció, amely javítja a saját mentális egészségüket és jóllétüket.
Andrea Maughan és munkatársai azt állítják, hogy „Az autista gyerekek szülei gyakran tapasztalnak
nagyobb fokú stresszt, szorongást és depressziót azon gyerekek szüleihez képest, akiknek nincs
fogyatékosságuk, és esetükben a krónikus stressz szintje bizonyítottan felülmúlta más fejlődési
rendellenességekkel küzdő gyerekek szüleinek stresszét. Tekintettel az autista gyerekek szüleinél
tapasztalt magas szintű stresszre, ebből az következik, hogy a szülők saját kihívásokat tapasztalnak meg,
melyek szülőközpontú támogatást igényelnek.”
A kutatók autista gyerekek, kamaszok vagy felnőttek 54 szülőjét válogatták be a vizsgálatukban. A
szülőket egy kezelési csoportba sorolták, akik azonnal részt vettek egy Acceptance and Commitment
Therapy (Elfogadás és Elköteleződés Terápia, ACT) elnevezésű programban, és egy várakozó csoportba,
akik azután kezdték el az ACT-programot, miután az első csoport befejezte.
Az ACT-intervenció egy háromórás és egy teljes napos foglalkozásból áll, amit egy felfrissítő foglalkozás
követ egy hónappal később. A kutatók szerint „Az ACT célja összességében nem a pszichológiai
szorongás csökkentése, hanem az egyén hatékonyságának növelése az egyén számára jelentős értékek
követésében, még a nehéz tünetek vagy körülmények kontextusában is.”
A vizsgálatban résztvevő szülők kérdőíveket töltöttek ki a program kezdete előtt, illetve a kiindulási
pont után 3, 7 és 17 héttel. A kutatók arról számolnak be, hogy „A programban való részvételre váró
csoporthoz képest a kezelési csoportban lévő szülők a depresszió és a családi szorongás nagyobb fokú
javulásáról számoltak be, és ezek a javulások négy hónappal később is jelen voltak. A kezelési
csoportban lévő szülők a várakozó csoporttal szemben a pozitív érzéseik és a személyes céljaik
rövidtávú javulásáról is beszámoltak.”
A kutatók figyelmeztetnek, hogy a vizsgálatuknak vannak korlátai; például a kezelési csoport kicsi volt,
és a kezelési csoportban nem minden szülő vett részt mind a három foglalkozáson. Viszont azt állítják,
hogy „Az eredmények arra utalnak, hogy egy rövid ACT csoportos intervenció hatékony az autista
gyermekek szüleinek mentális egészségének néhány vonatkozásában.”

“Parent, child, and family outcomes following Acceptance and Commitment Therapy for parents of autistic children: A randomized
controlled trial,” Andrea L. Maughan, Yona Lunsky, Johanna Lake, Jennifer S. Mills, Kenneth Fung, Lee Steel, és Jonathan A Weiss,
Autism, 2023. május (free online). Cím: Jonathan A Weiss, Department of Psychology, York University, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J
1P3, Kanada, jonweiss@yorku.ca.