Egy új kutatás a BPA-kiválasztás útvonalának változásaira mutat rá autista és ADHD-s gyermekeknél

Egy új kutatás szerint az autizmus spektrumzavarokkal (ASD) élő gyermekeknél csökkent lehet a biszfenol A (BPA) elnevezésű vegyület méregtelenítésének képessége.

A BPA egy ipari „lágyítószer”, melyet műanyag vizes flakonokban, konzervdobozok belső falán, vízvezetékekben, és más eszközökben alkalmaznak. A BPA hatással lehet a fejlődő agyra, és korábbi kutatások arra utalnak, hogy kapcsolat lehet a prenatális BPA-expozíció és a kisgyermekkori autisztikus tünetek között.

Az új vizsgálatban T. Peter Stein és munkatársai a glükuronidáció (méreganyagok szervezetből való eltávolítására szolgáló folyamat) hatékonyságát vizsgálták 66 ASD-s, 46 figyelemhiányos/hiperaktivitási zavarban (ADHD) szenvedő és 37 kontroll gyermeknél. Számos tömegspektrometriás elemzést végeztek a gyerekek vizeletmintáin, és ezek segítségével a glükuronidáció hatékonyságát vizsgálták 12 különböző útvonalon, köztük a BPA és egy másik lágyítószer (DEHP) metabolitjainak útvonalain is.

A kutatók arról számolnak be, hogy a három csoport anyagcsere szempontjából eltérő volt. Azt állítják, hogy „A 12 vizsgált útvonal közül csak a BPA és a DEHP útvonalai különböztek egymástól a három csoportban. A glükuronidáció hatékonysága a BPA vonatkozásában 11%-kal csökkent ASD és 17%-kal ADHD esetén a kontrollokhoz képest.” A DEHP hasonló tendenciákat mutatott, de ezek nem voltak szignifikánsak.

A kutatók szerint „Az még nem ismert, hogy a lágyítószerekhez köthető idegfejlődési zavar ezen zavarok általános előfordulási gyakoriságában mennyire fontos, de jelentős részarányt kell képviselnie, különben nem lett volna olyan könnyű azonosítani egy olyan közepes méretű anyagcsere-vizsgálatban, mint ez a vizsgálat.”

“Bisphenol-A and phthalate metabolism in children with neurodevelopmental disorders,” T. Peter Stein, Margaret D. Schluter, Robert A. Steer, és Xue Ming, PLoS One, 2023.09.13. (online). Cím: T. Peter Stein, Department of Surgery, Rowan University School of Osteopathic Medicine, Stratford, NJ 08084, tpstein@rowan.edu.