Egy vizsgálat kimutatta a gyulladás fejlődő agyra gyakorolt hatását

Az agy gyulladása a korai fejlődés során erősen kötődik az autizmus spektrumzavarokhoz (ASD), és egy új vizsgálat olyan specifikus agysejtekre mutat rá, melyek úgy tűnik, hogy a leginkább érintettek.

Seth Ament és munkatársai 17 olyan gyermek postmortem agyi szöveteit vizsgálták, akik egy- és ötéves koruk között haltak meg. A gyerekek közül nyolcan gyulladással járó állapotok következtében, kilencen pedig balesetek következtében hunytak el. A donorok életkor, nem, etnikum és a haláluk óta eltelt idő tekintetében hasonlóak voltak, és egyiküket sem diagnosztizálták haláluk előtt neurológiai zavarral.

A kutatók a gyulladás sejtszintű hatásainak vizsgálatára az egysejtes genomika (single-cell genomics) elnevezésű technológiát használták. Felfedezték, hogy a gyulladás kisgyermekkorban gátolja két specifikus neurontípus, a Golgi- és Purkinje-neuronok teljes érését a kisagyban. A kisagy egy agyi régió, melynek a motoros funkciókban és a kognitív készségekben, köztük a nyelvben, szociális készségekben és az érzelemszabályozásban van szerepe. Számos vizsgálat hozta már összefüggésbe ezen régió rendellenességeit az ASD-vel.

Ament azt mondja, hogy „Azért vizsgáltuk a kisagyat, mert ez az egyik első agyi régió, ami fejlődésnek indul, és az utolsók között éri el az érettségét, mégis keveset tanulmányozzák.” Hozzáteszi, hogy „A génexpresszió gyulladással rendelkező gyerekek kisagyában figyelemre méltóan konzisztens volt.”

Ament megjegyzi, hogy „A fejlődés során a Purkinje-neuronok olyan szinapszisokat képeznek, melyek a kisagyat és a kognitív vagy emocionális kontrollban érintett más agyi régiókat kötik össze, míg a Golgi-neuronok a sejtek közti kommunikációt koordinálják a kisagyban. Bármely ezen fejlődési folyamat megszakadása magyarázattal szolgálhat arra, hogy hogyan járul hozzá a gyulladás olyan állapotokhoz, mint az ASD és a skizofrénia.”

“A single-cell genomic atlas for maturation of the human cerebellum during early childhood,” Seth A. Ament, Marcia Cortes-Gutierrez, Brian R. Herb, Evelina Mocci, Carlo Colantuoni, és Margaret M. McCarthy, Science Translational Medicine, 2023.10.12. Cím: Seth Ament, Institute for Genome Sciences, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD 21201, sament@som.umaryland.edu.

—és—

“New research shows how brain inflammation in children may cause neurological disorders such as autism or schizophrenia,” hírközlés, University of Maryland School of Medicine, 2023.10.12.